Zpět nahoru
Přejít na hlavní obsah
Služby
t
Forpsi

Novinky

Forpsicloud newsRSS
V této sekci naleznete nejnovější informace o našich produktech, vylepšeních na naší platformě a také všechny důležité události a ostatní informace o FORPSI.
25. 1. 2017

FORPSI patří k elitním českým značkám

Značka FORPSI vstoupila do nového roku s oceněním Business Superbrands 2017
 
Praha, 25. leden 2017 – Společnost INTERNET CZ, která na českém trhu působí pod značkou FORPSI a patří k největším tuzemským poskytovatelům internetových služeb, získala prestižní ocenění Business Superbrands 2017.

Obchodní značka FORPSI se stala jednou z nemnoha značek na českém trhu, které letos toto významné ocenění na základě přísných kritérií získaly. O udělení prestižního titulu rozhodla v rámci vícekolového výběrového řízení odborná komise Business Brand Council. Komise složená z expertů z oblasti obchodu, marketingu, médií a marketingového výzkumu vycházela z nominace podložené obchodními výsledky. Hlavními kritérii pro úspěšné hodnocení jsou také známost značky, budování brandu, inovace a prestiž.

Ocenění Business Superbrands je určeno pro značky B2B, které jsou důležitými hráči ve specializovaných odvětvích průmyslu, zemědělství a obchodu, zatímco veřejně známým značkám B2C působícím v maloobchodním sektoru jsou udělována ocenění Superbrands.

„Pozvání do elitního klubu Superbrands je oceněním naší dlouholeté práce v oblasti poskytování internetových služeb. Získání titulu Business Superbrands si velice vážíme,“ uvedl ředitel společnosti INTERNET CZ Erich Syrovátka. „Značku FORPSI budujeme od roku 2004 s cílem, aby se stala synonymem pro kvalitní a stabilní služby v oblasti poskytování hostingu a registrace doménových jmen s vysokou přidanou hodnotou a odpovědností vůči zákazníkům.
Tento úspěch, výjimečný i díky nezávislému a odbornému hodnocení, je pro nás potvrzením dlouhodobého úsilí vstoupit do povědomí zákazníků jako značka spojená s odpovědností k tradici i s ochotou inovovat, stejně jako s kvalitou a profesionalitou služeb.“


Ocenění uděluje nezávislá globální autorita Superbrands, která je všeobecně uznávaná v oblasti hodnocení a oceňování obchodních značek. Tato mezinárodní organizace vznikla v roce 1994 ve Velké Británii. Projekt oceňování nejlepších značek se postupně rozšířil do více než 90 států na všech kontinentech. V České republice byl projekt realizován na počátku tisíciletí a obnoven v roce 2013. Na základě jednotných kritérií a metod hodnocení identifikuje Superbrands každoročně nejlepší z nejlepších značek v rámci lokálních trhů. Ocenění získávají značky s vynikající pověstí – zákazníci si s nimi spojují významné hodnoty a mají k nim osobní vztah.

 

Forpsi_superbrands_2017

9. 1. 2017

VMware NSX: nativní podpora pro Private Cloud

Síťová virtualizační platforma je nyní dostupná také pro dedikované cloudové infrastruktury
 
FORPSI Private Cloud je flexibilní IaaS služba, která umožňuje vytvářet datacentra s virtuálními servery, firewally a sítěmi. Je založená na technologii VMware vCloud Director, která nově obsahuje virtualizační síťový systém VMware NSX. FORPSI Cloud dále nabízí náročnějším zákazníkům i dedikované cloudové infrastruktury s VMware NSX. Technologie Software Define Network podporuje propojení fyzického a virtuálního prostředí, takže je možné vytvářet hybridní infrastruktury jak ve FORPSI datacentrech, tak i ve vlastních prostorách.

Více informací >>
9. 1. 2017

Nástroje FORPSI Cloud jsou dostupné na platformě GitHub

Nyní můžete využívat uživatelské knihovny Python a Ruby a nástroje platformy Vagrant pro nasazování.
 
FORPSI ve spolupráci s mateřskou společností Aruba zpřístupní programátorům nástroje pro automatizaci na platformě GitHub. V sekci nazvané Aruba Cloud, mohou vývojáři využít SDK využitelné i pro platformu FORPSI Cloud, které jsou v jazycích Python a Ruby. Vývojáři, devOps a systémoví technici mají na platformě GitHub také přístup k pluginu Provider Plugin for Vagrant, takže můžou využívat všechny možnosti nasazování a konfigurace nabízené modulem Vagrant.
 
Toto jsou zatím první zdrojové kódy, které FORPSI nabízí svým zákazníkům z řad vývojářů na platformě GitHub, další brzy přibydou. Zapojení uživatelů v rámci komunity GitHub je důležité pro definování nových funkcí a vylepšení nástrojů FORPSI Cloud, které pomáhají vývojářům. Pro ty, kteří mají zájem a ještě se nezaregistrovali, doporučujeme provést registraci a kontaktovat nás.
27. 9. 2016

Poskytovatelé cloudových infrastruktur vydali přelomový Kodex chování pro ochranu dat

Členové koalice vydali první Kodex chování pro ochranu dat. Zavazují se ukládat data, která jsou součástí cloudových infrastruktur, pouze na území EU/EHP a dále nesmí tato data jakkoliv analyzovat či profilovat, využívat je pro své marketingové, či jiné účely, nebo je zprostředkovat třetím stranám.
 
Shrnutí

Nově utvořená koalice skládající se z více než 20 poskytovatelů cloudových infrastruktur působících v Evropě (CISPE - Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) oznamuje vydání prvního kodexu chování pro ochranu dat, který od poskytovatelů cloudových infrastruktur vyžaduje, aby umožnili svým zákazníkům1 ukládat a zpracovávat svá data výlučně v rámci území EU/EHP.

V rámci kodexu chování CISPE nesmí poskytovatelé cloudových infrastruktur analyzovat či profilovat osobní data svých zákazníků pro účely marketingu a reklamní ani podobné aktivity, ať už pro své vlastní potřeby, nebo pro prodej třetím stranám. Kodex CISPE předchází aplikaci nového evropského Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Kodex je přizpůsoben požadavkům tohoto nového nařízení. Jeho hlavním cílem je, aby občané měli opět kontrolu nad svými osobními údaji. Má také zjednodušit regulační prostředí pro mezinárodní podnikání pomocí sjednocení regulace v rámci EU. CISPE sdružuje větší a menší poskytovatele cloudových infrastruktur sídlících nebo operujících ve více než 15 zemích.

Celý příběh

CISPE, koalice firem zaměřených na poskytování cloud computing infrastruktur v Evropě, dnes oznámila své založení a svůj závazek přijmout Kodex chování pro ochranu dat. Kodex chování CISPE dává zákazníkům informaci o tom, zda jsou nabízené služby cloudové infrastruktury vhodné pro zpracování osobních údajů. Služby, které splňují kritéria, jsou jasně označeny tzv. Trust Mark. Tuto „značku důvěry“ mohou poskytovatelé cloudových služeb využít pro informování svých zákazníků o tom, že jejich služby splňují toto nařízení. Organizace splňující tato kritéria budou zveřejněny na stránkách CISPE.

Podle Kodexu chování CISPE, získají zákazníci využívající cloudové služby jistotu, že poskytovatelé cloudové infrastruktury nezpracovávají jejich osobní údaje k vlastním účelům nebo za účelem prodeje dalším stranám, například pro profilování dat, marketing nebo podobné aktivity. “Jedná se o první Kodex chování napříč celým odvětvím. Dává zákazníkům jistotu, že jejich data budou vždy výlučně pod jejich kontrolou a v jejich vlastnictví.” řekl Alban Schmutz, VP OVH a předseda CISPE.

Poskytovatelé certifikovaní Kodexem chování CISPE musí navíc svým zákazníkům nabídnout možnost zpracovávat a ukládat svá data výlučně na území EU nebo EHP. To znamená, že zákazníci z oblasti průmyslu nebo poskytovatelé software mohou kontrolovat, kde se budou jejich data zpracovávat a fyzicky ukládat, navíc s vědomím, že jejich poskytovatel nebude tato data dále užívat nebo přeprodávat.

Poslankyně EP Eva Paunova, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, uvedla po zveřejnění dnešní zprávy: „Stoupá poptávka po silné cloudové infrastruktuře, ve které budou mít zákazníci jistotu, že jsou jejich data dobře chráněna. My jako politici sice můžeme navrhnout dokonalý právní předpis, klíčem k úspěchu je však vědět, jaké jsou možnosti a co bude fungovat v praxi. Z tohoto důvodu vítám Kodex chování CISPE a to, jak pomáhá evropským zákazníkům cloudových služeb pochopit, že jejich data jsou zabezpečena na vysoké úrovni.”

Nový Kodex chování CISPE dává zákazníkům cloudových služeb důležitý nástroj, který jim pomůže nalézt poskytovatele, provozující služby a aplikace, které jsou v souladu s platnými právními předpisy v EU o ochraně osobních údajů s tím, že veškerý obsah bude uchováván v rámci zemí EU nebo EHP. Kodex CISPE a Trust Mark - ocenění poskytovatelům, kteří provozují služby v jeho souladu, také demonstruje odhodlání poskytovatelů služeb cloudových infrastruktur zachovat nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů a dodržovat postupy, které jsou plně v souladu s principy Evropské unie.

“Kodex chování CISPE dokládá, že evropské odvětví cloud computingu je schopné poskytovat bezpečné služby vyhovující pro všechna osobní a technologická data v Evropě a vylepšit důvěru v digitální služby,” uvedla Axelle Lemaire, francouzská ministryně pro digitální agendu a inovace.

Kodex chování CISPE předchází zavedení nového, přísnějšího nařízení EU, které začne platit v květnu 2018. Má navazovat na mezinárodně uznávané bezpečnostní normy, které zvyšují zabezpečení dat pro všechny zákazníky cloudových služeb a jejich uživatele. Nový kodex byl vytvořen tak, aby byl v souladu s GDPR, jakmile vstoupí v platnost.

Vydání Kodexu chování CISPE proběhlo dnes během konference u kulatého stolu, která se konala v Bruselu za účasti klíčových hráčů v odvětví a malých a středních podniků. Konferenci uspořádala členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, poslankyně EP Eva Paunova.

Základní informace

O CISPE – CISPE je koalice technologických společností zaměřených na poskytování infrastruktury cloud computing služeb napříč Evropu. Jedná se o poskytovatele se sídly v téměř 11 zemích Evropy (Bulharsko, Francie, Německo, Španělsko, Finsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Švýcarsko a Spojené království) a působící ve více než 15 zemích. Kodex chování CISPE začlenili tito poskytovatelé infrastruktury cloud computing služeb: Arsys, Art of Automation, Aruba, BIT, Daticum, Dominion, Fasthosts, FjordIT, Gigas, Hetzner Online, Home, Host Europe Group, IDS, Ikoula, LeaseWeb, Lomaco, Outscale, OVH, Seeweb, Solidhost, UpCloud, VTX, XXL Webhosting, 1&1 Internet. CISPE je řízeno většinou (a) organizací s globálním sídlem na území EU/EHP se zástupci z nejméně tří rozdílných členských zemí a (b) většinou malých a středních organizací (roční obrat < 1 miliarda EUR). Do CISPE se může zapojit jakýkoliv poskytovatel cloudové infrastruktury, který splní požadavky na ochranu a zpracování osobních dat CISPE Kodexu. CISPE zajistí, aby poskytovatelé cloudových infrastruktur, zejména malé a střední podniky, byly součástí diskusí evropské veřejné politiky v oblasti cloud computingu. Členové CISPE sdílejí závazek Evropské komise pro zlepšení přístupu k internetovým službám a pro vytváření prostředí, v němž budou tyto služby prosperovat.

Jak se zapojit a co je možné získat z Kodexu chování CISPE? Více informací o asociaci, Kodexu chování CISPE a o podrobnostech registrace naleznete na: WWW.CISPE.CLOUD

O cloudové infrastruktuře2 - Cloudová infrastruktura jako služba (nebo také “IaaS”) je jádrem evropské digitální agendy a nové ekonomiky. Cloudová infrastruktura umožňuje inovátorům rychle nasazovat globální řešení bez nutnosti velkých výdajů nebo časově náročného nasazování privátní infrastruktury. Dodavatelé infrastruktur jsou specifičtí tím, že spravují úložiště a cloud computing infrastrukturu, kterou dále poskytují svým zákazníkům, aniž by měli přístup k datům, jež u nich budou uložena a zpracovávána. Poskytovatelé infrastruktur dávají svým zákazníkům možnost získat technickou a finanční flexibilitu. Jedná se o dodavatele, na jejichž službách ostatní hráči na poli cloud computingu budují služby pro své zákazníky. Nasazení cloud computing infrastruktury je klíčem k úspěchu jednotného evropského digitálního trhu, neboť umožňuje podnikům a správním orgánům zaměřit se na inovace a vytváření vysoce kvalitních produktů a služeb.

1 Dodavatelé software, systémoví integrátoři, zpracovatelský průmysl a odvětví služeb, správy, nevládních organizací, atd.
2IaaS neboli Cloud infrastruktura jako služba: poskytovatel pronajímá technologickou infrastrukturu, např. vzdálené virtuální servery, zákazník se může spoléhat na mechanizmy a opatření, jako je snadné používání, efektivita a přínos v možnosti nahrazení firemních systémů v prostorách společnosti anebo používat pronajatou infrastrukturu společně s podnikovými systémy. Tito poskytovatelé jsou obvykle specializovaní hráči na trhu a mohou se spolehnout na skutečnou fyzickou infrastrukturu, která se většinou nachází v několika zeměpisných oblastech.

30. 6. 2016

Od dneška jsou FORPSI Cloud virtuální servery IPv6-ready

Nyní můžete přidat podporu pro IPv6 pro všechny své nové i již existující cloud servery na platformě FORPSI Cloud.
 

Nyní můžete podporu IPv6 přidat ke svým novým i stávajícím cloud serverům. IPv6, s konfigurací Dual-Stack, existuje zároveň s tradiční IPv4 a zajišťuje maximální kompatibilitu a interoperabilitu. IPv6 díky většímu adresnímu rozsahu umožňuje připojit širokou škálu zařízení, což zjednodušuje vývoj různých řešení, jako jsou například IP telefony, interaktivní hry nebo e-commerce stránky.

Více informací.

28. 6. 2016

Ve Forpsi oslovili odborníky a společně vydávají první e-book. Týká se online marketingu a je pro všechny zájemce zdarma.

(Ktiš, 28. června 2016) - INTERNET CZ, jeden z největších poskytovatelů internetových služeb na trhu webhostingu,  serverhostingu, registrace domén a cloudu, spojil 11 odborníků z oblasti online marketingu. Společnými silami tak vznikl první FORPSI e-book, který si nyní mohou zájemci stáhnout zdarma

 „Tímto e-bookem, který obsahuje tipy, návody a inspiraci, chceme pomoci majitelům webů se lépe zorientovat v základech digitálního marketingu a otevřít jim nové perspektivy,“ říká Erich Syrovátka, ředitel INTERNET CZ, a.s.

Jak nápad na FORPSI e-book vznikl? Podle jeho slov za ním stojí zákazníci Forpsi, z rozhovorů s nimi vzešlo, že ne každý podnikatel, majitel webové stránky nebo menší či střední firma si  může dovolit marketingovou agenturu, která by pomohla se SEO, e-mailingem, digitální analytikou nebo obsahem. 
 
(Ktiš, 28. června 2016) - INTERNET CZ, jeden z největších poskytovatelů internetových služeb na trhu webhostingu,  serverhostingu, registrace domén a cloudu, spojil 11 odborníků z oblasti online marketingu. Společnými silami tak vznikl první FORPSI e-book, který si nyní mohou zájemci stáhnout zdarma. 

 „Tímto e-bookem, který obsahuje tipy, návody a inspiraci, chceme pomoci majitelům webů se lépe zorientovat v základech digitálního marketingu a otevřít jim nové perspektivy,“ říká Erich Syrovátka, ředitel INTERNET CZ, a.s.

Jak nápad na FORPSI e-book vznikl? Podle jeho slov za ním stojí zákazníci Forpsi, z rozhovorů s nimi vzešlo, že ne každý podnikatel, majitel webové stránky nebo menší či střední firma si  může dovolit marketingovou agenturu, která by pomohla se SEO, e-mailingem, digitální analytikou nebo obsahem. 

Přitom by i oni chtěli získat alespoň základní znalosti on-line marketingu, zlepšit výkon jejich webů a posunout byznys vpřed.

Co naleznete ve FORPSI e-booku:
•    zkušenosti a know-how 11 autorů
•    12 kapitol z různých oblastí digitálního marketingu 

V textu naleznete různé názory  několika odborníků na web a jeho výkonnost, všichni se však shodují na jedné myšlence: „Na každém webu můžou i malé změny znamenat velký úspěch.“

Pro koho je E-book určen?
•    Pro majitele webů a e-shopů, kteří chtějí zlepšit výkon svých webů. 
•    Pro majitele menších a středních firem, kteří chtějí své webové prezentace inovovat.
•    Pro odborníky z oblasti digitálu, kteří své znalosti chtějí rozšířit o další oblasti.
•    Pro všechny, kteří hledají nové perspektivy.

Co vás naučí autoři jednotlivých kapitol?
•    Pavel Ungr - nejčastější chyby v SEO, kterých se majitelé webů dopouštějí.  
•    Martin Šimko - na co si dát pozor při spolupráci se SEO konzultantem/agenturou.
•    Marie Štouračová -  jak optimalizovat web pro mobilní přístupy. 
•    Juraj Sasko -  SEO a webhosting.
•    Mário Roženský - základy affiliate marketingu pro e-shop.  
•    Zdeněk Dvořák - jak budovat zpětné odkazy. 
•    Adam Jurák -  základy e-mailingu a využití pro byznys.  
•    Klára Kunová – jak vyhodnocovat výkonnost e-shopů
•    Ludmila Navrátilová - jak pracovat  s Google Analytics.
•    David Mareček - jak lépe rozumět publiku vašeho webu a proč je důležité testování. 
•    Monika Styxová - jak tvořit obsah.

E-book si můžete stáhnout ZDE nebo na www.forpsi.com/ebook

Velké poděkování patří nejen autorům, ale hlavně digitální a marketingové agentuře RobertNemec.com, která společnost INTERNET CZ inspirovala ohledně vytvoření e-booku, a také se podílela na jeho realizaci.

Pokud pro vás budou tipy a návody v e-booku přínosné, budu rád za sdílení a šíření stránky, kde jej lze získat. V podobných aktivitách budeme v budoucnu rádi pokračovat, když budou mít naši zákazníci o tuto formu vzdělávání zájem,“ uzavírá Erich Syrovátka, ředitel INTERNET CZ, a.s.
 

Stáhnout FORPSI e-book ZDARMA zde


Řekli o FORPSI e-booku:

„Roky vedu školení o SEO a také o něm přednáším. Proto se mi nápad na nový e-book, který pomůže podnikatelům a majitelům webů, od začátku zamlouval. Pokud už mají klienti FORPSI špičkový hosting a správu domén, ať mají také špičkové SEO."                                                                  
Pavel Ungr, nezávislý SEO konzultant

„Nápad na tento e-book se zrodil v rámci naší spolupráce s FORPSI. Jelikož v průběhu roku realizujeme v agentuře celou řadu školení pro veřejnost - o SEO, sociálních sítích, online marketingu, o PPC reklamě apod., je tento typ vzdělávání pro nás blízký. Jsme rádi, že jsme se do přípravy FORPSI e-booku zapojili a předali své znalosti  dál.“
Martin Šimko, vedoucí SEO týmu agentury RobertNemec.com
 
O INTERNET CZ,a.s.
Akciová společnosti INTERNET CZ, která podniká pod obchodní značkou FORPSI, patří k největším poskytovatelům internetových služeb na českém trhu. Hlavní oblastí podnikání je webhosting, serverhosting, cloudové služby a prodej domén. Více o společnosti najdete na www.forpsi.com.
16. 2. 2016

Domény .cloud konečně dostupné pro všechny. Zaregistrujte si svou doménu za 190 Kč+DPH

Ode dneška budou domény .cloud všeobecně dostupné a začíná soutěž o nejlepší doménová jména

 

19. 11. 2015

Cloud BARE METAL Backup: nejefektivnější způsob zajištění vašich dat.

 
 
Cloud Bare Metal Backup umožňuje vytvářet zálohy vašich Private Cloud virtuálních serverů, založené na vytvoření obrazu zálohovaného stroje.
Tato služba je založena na Acronis technologii- technologii lídra na trhu zálohovacích řešení. Při provozu je i s minimálními náklady maximálně transparentní:
zálohovaný virtuální server je plně zachován bez ohledu na nainstalovaný operační systém, s možností obnovení jak celého zálohovaného serveru, tak i jednotlivých souborů.
Pro dokonalou ochranu může být Cloud Bare Metal Backup používán společně se službou Cloud Backup: od zálohování úplného obrazu virtuálního serveru až po zálohování na úrovni aplikací a souborového systému. 
Více informací >
19. 11. 2015

Cloud OBJECT STORAGE: přečtěte si více o nových variantách za překvapivou cenu

 
 
FORPSI Cloud představuje nové varianty pro Object Storage, které jsou vám ihned k dispozici a podporují S3 a FTP/S protokol.
Se službou Object Storage můžete archivovat soubory v lokalitě, kterou si vyberete. Archivujeme se zárukou špičkového výkonu, s maximální bezpečností a vysokou flexibilitou: systém Object Storage ukládá vaše data ve více kopiích, na různých discích různých serverů a umožňuje vám rychlý přístup k souborům z libovolného počítače, tabletu nebo mobilního zařízení, to vše již od 12,50 Kč / měsíc.
Zjistěte více na >
22. 4. 2015

ZERTO - Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

Ochraňte svou Private Cloud infrastrukturu, snadno a bezpečně.
 
Replikační systém této služby je založen na technologii Zerto, která optimalizuje, deduplikuje a komprimuje data, která mají být chráněna, čímž zaručuje minimální dopad havárie:

jedná se o snadno ovladatelnou a bezpečnou samoobslužnou službu control panelu, která vám umožní automaticky spustit proces obnovy jedním tlačítkem.

Navíc můžete kdykoliv Disaster Recovery otestovat aktivací sekundárních serverů, aniž by to jakkoliv ovlivnilo chod produkčních serverů.

Více informací
14. 11. 2014

doména .cloud

Aruba uspěla v soutěži o prestižní doménu nejvyšší úrovně .cloud a stala se jejím oficiálním registrátorem.
 
Italská společnost získala tuto koncovku na úkor šesti nejznámějších internetových společností, které se o její správu také ucházely.
Aruba založí oficiální registr .cloud domén a tak globálně rozšíří své již silné postavení na poli cloudu v Evropě.
Další podrobnosti naleznete v naší tiskové zprávě.

Čekání na spuštění domény .cloud si můžete zkrátit vytvořením whishlistu doménových jmen zde.
TECHNOLOGIČTÍ PARTNEŘI: