Top
Přejít na hlavní obsah
Služby

Globální Cloud Datacentrum IT3, Itálie 

Tier 4*/Rating 4:

Datacentrum bylo projektováno podle Tier 4* /Rating 4, jedná se o nejvyšší úroveň certifikace pro datacentra.

Napájení:

Pro napájení serverů je k dispozici 15 MW elektrické energie. Veškeré napájení je kompletně redundantní díky dvěma odděleným napájecím centrům. Každé z těchto center má kapacitu k napájení všech 10 datových sálů při plné zátěži a je vybaveno UPS s dvojitou konverzí a vysokou energetickou účinností (2N + 1 redundancy).

Redundantní napájecí centra i pro jednotky s jedním napájecím zdrojem:

Pro vlastní služby FORPSI jsou využívány výhradně servery a zařízení s dvojicí napájecích zdrojů. Každé napájecí centrum je zálohované STS zařízeními (static Transfer Switch), které zajišťují nepřetržitý přívod energie i pro zařízení, které používají pouze jeden napájecí zdroj.

Oddělené místnosti elektrických rozvaděčů a UPS baterií:

Pro zajištění maximální úrovně zabezpečení serverových místností jsou systémy elektrického napájení a baterie UPS umístěny v oddělených vyhrazených budovách, které jsou fyzicky odděleny od samotného datacentra.

Redundantní záložní generátory se 48 hodinami autonomního provozu při plném zatížení:

Datacentrum je vybaveno autonomními diesel generátory s podzemními nádržemi pro palivo, které zajistí v případě výpadku dodávky elektrické energie z distribuční sítě elektrickou energii pro plně vytížené datacentrum po dobu 48 hodin.

Energeticky úsporné datacentrum:

Optimalizace datacentra z hlediska spotřeby energie byla jednou z našich priorit.

V Globálním Cloud Datacentru se nachází rozsáhlý fotovoltaický systém a hydroelektrárna. Celý systém klimatizace datových sálů je vysoce energeticky úsporný díky uplatnění technologie, jenž využívá studenou podzemní vodu.

Racky serverů jsou vybaveny inovativním systémem řízení chlazení, který soustředí chladnější vzduch v přední části serverů a umožňuje tím vyšší energetickou efektivitu.

Díky těmto faktorům splňuje datacentrum požadavky stanovené v kodexu EU pro energetickou účinnost (2023 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Energy Efficiency Data Center).

Redundantní klimatizační systémy chráněné UPS:

Klimatizační systémy v serverovnách a místnostech s napájením jsou redundantní a zaručují dokonalé fungování chlazení i při simultánním selhání více chladících jednotek. Celé zařízení je chráněno bateriovým systémem UPS a generátory.

Přenosová kapacita 100 Gb/s:

Co se týká konektivity, datacentrum IT3 se může spolehnout na redundantní připojení o rychlosti více než 100 Gb/s. Hlavní poskytovatelé dodávají Globálnímu Cloud Datacentru připojení skrze 4 přístupové body ze 4 světových stran.

Datacentrum je připojeno na Milan Internet eXchange (MIX), hlavní přístupový bod (NAP) v Itálii, prostřednictvím systému dvojitých optických kabelů.

Pokročilé síťové služby:

Každý serverový rack má více redundantních připojení pomocí optických kabelů (které umožňuje směrovat až 100Gb/s provozu) a také metalickou kabelovou síť (kategorie 7A) schopnou směrovat provoz 10Gb/s. Centrální síť je vybavena jednotkami Cisco Nexus 7000, které jsou nejvyspělejší na trhu.

Zabezpečení:

Datacentrum je vybaveno automatickým systémem detekce a potlačení požáru, používá se inertní plyn, který je nezávadný pro personál a elektronické spotřebiče. Dále je využíván samostatný systém pro detekci netěsností a záplav.

Budova je také vybavena pancéřovanými dveřmi a okny, zdmi zabezpečenými proti šplhání, poplašným systémem proti vniknutí do budovy instalovaným v každé chodbě, napojeným na dvojitý systém kontroly identifikace.

Kamerový monitorovací systém (CCTV) se skládá z více než 250 kamer. V rámci datacentra je 6 úrovní přístupu a 7 bezpečnostních perimetrů.

Monitoring 24x7:

Datacentrum je monitorováno Network Operations Center (NOC) a the Security Operation Center (SOC) 24 hodin denně, 365 dní v roce. Kromě toho je datacentrum vybaveno BMS (Building Management System), který je schopen informovat v reálném čase sekundární technický tým v případě problémů a umožňuje vzdáleně i lokálně spravovat zařízení v budově.

Certifikace ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 a ISO 50001:

Datacentrum vlastní certifikáty kvality ISO 9001, certifikát zabezpečení ISO 27001, certifikát environmentálního managementu ISO 14001 a také certifikát systému řízení energie ISO 50001.

V souladu s ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 a ISO/IEC 27035:

Datacentrum poskytuje cloudové služby, jejichž zabezpečení je v souladu s ISO/IEC 27017, spravuje osobní údaje v Cloudu v souladu s ISO/IEC 2018 a bezpečnostní incidenty a události řeší v souladu s ISO/IEC 27035.

 

* Termín "Tier" byl používán podle standardu ANSI/TIA-942 až do edice ANSI/TIA-942:březen-2014. Počínaje březnem 2014 je termín "Tier" nahrazen termíny "Rated" nebo "Rating".

 

Začněte používat FORPSI Cloud

 ZAČÍT HNED POŽÁDAT O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditem v hodnotě 160 Kč pro cloudové služby

TECHNOLOGIČTÍ PARTNEŘI: