Přejít na hlavní obsah
Služby
t

Domain Center - technické vlastnosti

Registrace domén

V rozhraní Domain Center můžete registrovat nové domény a převádět své již existující domény od jiného poskytovatele.
Registrovat i převádět můžete nejvyužívanější TLD, poplatek za službu je na 1 rok.
Před dokončením registrace nových domén je nutné zadat veškeré potřebné údaje o vlastníkovi domény. Pro převod domény je nutné poskytnout údaje o vlastníkovi domény, odemknout doménu pro převod u současného registrátora a také získat AuthCode. Pro úspěšné dokončení transferu domény je nutné převod AuthCodem potvrdit.
Po dokončení objednávky či převodu je možné libovolně přidávat a mazat DNS záznamy pro každou doménu spravovanou prostřednictvím Domain Center a vedenou na definovaných DNS serverech.
Prostřednictvím Domain Center můžete chránit všechny své domény před neoprávněným převodem, jednoduše použijte funkci Uzamčení domény. K vašim doménám lze také objednat doplňkové služby jako "Automatické prodloužení" nebo službu "WHOIS Privacy".

Automatické prodloužení

Tato doplňková služba vám umožňuje automaticky prodloužit doménu od data expirace o další rok. Dosáhnete tak vyšší záruky plynulého fungování služby. Pokud si již nepřejete svou doménu prodlužovat, můžete kdykoliv službu automatického prodlužování vypnout, po expiraci již doména nebude obnovena.

WHOIS Privacy

WHOIS Privacy je doplňková služba Domain Center, která zajišťuje soukromí a ochranu osobních údajů vlastníka domény. Tato služba skryje podrobnosti o vlastníkovi domény, které by jinak byly viditelné pro každého ve veřejné databázi.

Správa DNS

Pro všechny domény, které jsou spravovány prostřednictvím služby Domain Center, je možné povolit správu DNS. Máte tak možnost spravovat svou doménu podle svých potřeb a pohodlně upravovat jednotlivé DNS záznamy.
Při použití rozhraní Domain Center pro správu DNS můžete upravovat vybrané typy záznamů DNS a kdykoli přidávat, odstraňovat nebo upravovat jejich obsah. Ve stejném rozhraní lze také importovat a exportovat všechny parametry a záznamy prostřednictvím textového souboru, čímž se zjednodušuje proces ukládání a obnovy některých nastavení.
Rozhraní pro správu DNS záznamů je integrováno s cloud službami FORPSI a umožňuje vám tak snadno identifikovat vaše přiřazené IP adresy a Cloud servery uvnitř vaší Cloud Computing infrastruktury.
Lze spravovat následující DNS záznamy:

  •  Záznamy SOA - definují jméno primárního NS serveru, adresu elektronické pošty jejího správce, sériové číslo domény a dále několik číselných údajů regulujících frekvenci přenosu a platnost záznamů mezi primárními a sekundárními NS servery.
  •  Záznamy NS - definují server, který vystupuje jako autoritativní pro danou doménu. Všechny záznamy dané domény se ukládají a modifikují na tomto serveru.
  •  Záznamy A - obsahují IPv4 adresy a umožňují tak překlad názvu serveru na IP adresu.
  •   Záznamy AAAA - stejné jako záznam A, jedná se však o IPv6 adresu.
  •  Záznamy MX - definují server, který se stará o příjem emailů pro danou doménu. Těchto záznamů může být v doméně více, prioritou se pak nastavuje pořadí důležitosti cílových serverů.
  •  Záznamy CNAME - tyto záznamy jsou spíše známé jako "Aliasy", představují "alternativní" názvy existujících záznamů (A, AAAA nebo CNAME).
  •  Záznamy TXT - umožňují přiřadit popis pro název v doméně.
  •  Záznamy SRV - slouží k identifikaci serveru, portu a typu protokolu konkrétní služby.
  •  Záznamy SPF - definují pravidla pro odesílání emailů z dané domény. V pravidlech se nastavuje jaké servery/segmenty sítí jsou oprávněny odesílat emaily z dané domény.

Začněte používat FORPSI Cloud

 ZAČÍT HNED POŽÁDAT O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditem v hodnotě 140 Kč pro cloudové služby

TECHNOLOGIČTÍ PARTNEŘI: