Top
Přejít na hlavní obsah
Služby

Datacentrum IT1, Itálie

Rozloha:

5.000 m²

Kapacita:

Přes 40 000 fyzických serverů.

Umístění:

Arezzo, Itálie

Tier 4* /Rating 4:

Datacentrum bylo projektováno podle Tier 4* /Rating 4 redundantního kritéria, jedná se o nejvyšší úroveň pro datacentra.

Uptime:

Dostupnost datacentra, od spuštění v červenci 2011, je 100 %.

Napájení:

Datacentrum je napájeno elektrickou energií o příkonu 4.5 MW s plnou redundancí díky dvěma odděleným větvím. Každá z napájecích větví má dostatečnou kapacitu pro zásobování celého datacentra samostatně, i při jeho plném vytížení. Obě větve jsou vybaveny systémy UPS s dvojitou konverzí a vysokou energetickou účinností (2N type redudancy).

Redundantní napájecí centra i pro jednotky s jedním napájecím zdrojem:

Pro vlastní služby používá FORPSI výhradně servery a zařízení s dvojicí napájecích zdrojů. Každé napájecí centrum je zálohované STS zařízeními (static Transfer Switch), které zajišťují nepřetržitý přívod energie i pro zařízení, které používají pouze jeden napájecí zdroj.

Oddělené místnosti elektrických rozvaděčů a UPS baterií:

Pro zajištění maximální úrovně bezpečnosti pro serverové místnosti jsou systémy elektrického napájení a baterie UPS umístěny ve dvou vyhrazených budovách, které jsou fyzicky odděleny od samotného datacentra.

Ohnivzdorné napájecí kabely:

Používáme výhradně napájecí kabely, které jsou vybaveny MGT (Mica Glass Tape). Jedná se o bariéru s ohnivzdorným povlakem, schopnou zajistit nepřetržitý přívod elektrické energie i v případech lokálních požárů.

Redundantní záložní generátory s 48 hodinami soběstačnosti při plném zatížení:

Datacentrum je vybaveno autonomními diesel generátory s podzemními nádržemi pro palivo, schopnými poskytovat elektrickou energii po dobu 48 hodin při plném vytížení datacentra v době výpadku dodávky elektrické energie z distribuční sítě.

Energeticky úsporné datacentrum:

Věnovali jsme mnoho pozornosti optimalizaci datacentra z hlediska spotřeby energie. Celý systém chlazení serverové místnosti je vybaven vysoce účinnými jednotkami přímého chlazení, které jsou mezi sebou propojeny v síti a optimalizovány systémem, který je schopen upravovat úroveň poskytovaného chlazení.

Budova je také vybavena systémem chlazení free-cooling. Použitím vnějšího vzduchu (pečlivě filtrovanéno, s regulovanou vlhkostí a teplotou) jsme schopni snížit využití tepelných čerpadel a tím snížit spotřebu energie a dopad na životní prostředí. Racky serverů jsou pak vybaveny inovativním systémem řízení chladného vzduchu, který soustředí chladnější vzduch v přední části serverů a umožňuje tím vyšší energetickou efektivitu.

Redundantní klimatizační systémy chráněné UPS:

Klimatizační systémy v serverovnách a místnostech s napájením jsou redundantní a zaručují dokonalé fungování chlazení i při simultánním selhání více chladících jednotek. Celé zařízení je chráněno bateriovým systémem UPS a generátory, aby se předešlo jakémukoli přerušení.

Přenosová kapacita 82 Gb/s:

Datová centra IT1 a IT2 jsou vzájemně propojené prostřednictvím vyhrazené a redundantní optické sítě. Jejich celková rychlost připojení k internetu činí 82Gb/s prostřednictvím optických spojení nejdůležitějších národních a mezinárodních zprostředkovatelů a hlavní sítě přístupových bodů (NAP).

Pokročilé síťové služby:

Každý serverový rack má více redundantních připojení pomocí optických kabelů (které umožňuje směřovat až 100GB/s provozu) a také měděnou kabelovou síť (kategorie 7A) schopnou směrovat provoz 10GB/s. Centrální síť je vybavena jednotkami Cisco Nexus 7000, které jsou nejvyspělejší na trhu.

Zabezpečení:

Datacentrum je vybaveno automatickým systémem detekce a potlačení požáru, používá se inertní plyn, který je nezávadný pro personál a elektronické spotřebiče. Dále je využíván samostatný systém pro detekci netěsností a záplav.

Budova je také vybavena pancéřovanými dveřmi a okny, zdmi zabezpečenými proti šplhání, poplašným systémem proti vniknutí do budovy instalovaným v každé chodbě, napojeným na dvojitý systém kontroly identifikace. Navíc nám monitorovací kamerový systém (CCTV) s více než stovkou kamer umožňuje sledovat celou budovu.

Monitoring 24x7:

V datacentru je přítomný monitorovací tým 24 hodin denně, 365 dní v roce. Kromě toho je datacentrum vybaveno BMS (Building Management System), který je schopen informovat v reálném čase sekundární technický tým v případě problémů a umožňuje vzdáleně spravovat zařízení v budově.

Certifikace ISO 9001, ISO 27001 a ISO 50001:

Datacentrum vlastní certifikáty kvality ISO 9001, certifikát zabezpečení ISO 27001 a také certifikát systému řízení energie ISO 50001.

V souladu s ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 a ISO/IEC 27035:

Datacentrum poskytuje cloudové služby, jejichž zabezpečení je v souladu s ISO/IEC 27017, spravuje osobní údaje v Cloudu v souladu s ISO/IEC 2018 a bezpečnostní incidenty a události řeší v souladu s ISO/IEC 27035.

* Termín "Tier" byl používán podle standardu ANSI/TIA-942 až do edice ANSI/TIA-942:březen-2014. Počínaje březnem 2014 je termín "Tier" nahrazen termíny "Rated" nebo "Rating".

 

Začněte používat FORPSI Cloud

 ZAČÍT HNED POŽÁDAT O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditem v hodnotě 160 Kč pro cloudové služby

TECHNOLOGIČTÍ PARTNEŘI: