Top
Přejít na hlavní obsah
Služby
Návody > Seznam návodů > Jak vytvořit VPN pomocí OpenVPN na Windows Server 2019

Jak vytvořit VPN pomocí OpenVPN na Windows Server 2019

06 listopadu 2020

Security VPN Windows

Úvod

VPN (Virtual Private Network) je virtuální privátní síť, která umožňuje bezpečné připojení pro vzdálený přes internet např. k privátní síti vaší společnosti. Pomocí VPN je možné přistupovat k systémům společnosti stejným způsobem, jako byste byli fyzicky přítomni na pracovišti.

VPN lze implementovat prostřednictvím běžných operačních systémů, včetně Windows, a služeb jako například OpenVPN. Jedná se o open-source software, který vytváří šifrovaný virtuální tunel založený na protokolech TLS/SSL (Transport Layer Security / Secure Sockets Layer) pomocí certifikátů, které umožňují bezpečný přenos mezi serverem a jedním nebo více klienty.

V tomto návod vám ukážeme, jak implementovat VPN na cloudovém serveru instalací a konfigurací softwaru OpenVPN connect na Windows Server 2019.

Požadavky

Aby bylo možné se připojit ke stejné síti, musí mít dvě nebo více zařízení (klient a server) připojených k síti VPN přístup k UDP portu 1194.

Toho docílíte přidáním pravidla do firewallu.

Jak nainstalovat OpenVPN

Prvním krokem je stažení instalačního programu OpenVPN pro Windows Server 2019 přímo z oficiální webové stránky.

Jakmile je soubor stažen, spusťte instalaci. Nezapomeňte zaškrtnout políčko "EasyRSA 2 Certificate Management Scripts" a "OpenVPN GUI". Poté klikněte na "Next".

OpenVPN installation

Dokončete instalaci.

Generování certifikátů a klíčů pro server

Po dokončení fáze předběžné instalace OpenVPN vygenerujte certifikáty a klíče pro přístup k VPN.

Nejprve otevřete terminál vašeho Windows Serveru. Klikněte na Start, zadejte „cmd“, klikněte pravým tlačítkem na ikonu Příkazový řádek a poté vyberte možnost "Spustit jako správce".

Terminal opening as Administrator

Přejděte do složky, kde byl nainstalován OpenVPN, a spusťte skript "init-config".

cd "C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa"
init-config
OpenVPN configuration

Nyní otevřete soubor "vars.bat" v adresáři "C: \ Program Files \ OpenVPN \ easy-rsa":

notepad vars.bat

Téměř na konci dokumentu bude řada položek začínajících na "set" sloužící k nastavení některých informací mezi proměnnými prostředí. Doplňte do těchto polí své údaje a vygenerujte certifikát.

Tento krok není nutný, jelikož stejné údaje budete muset zadat ještě později. Když však nyní nastavíte hodnoty v tomto souboru, budou tyto hodnoty později použity jako výchozí parametry.

Po zadání informací soubor uložte a zavřete textový editor. Poté zadejte následující příkazy, které tyto změny aplikují:

vars
clean-all

Poté začněte vytvářet certifikát. Z terminálu (spuštěného jako správce a vždy ve složce "C: \ Program Files \ OpenVPN \ easy-rsa") zadejte:

build-ca

Pokud jste své údaje již zadali do souboru "vars", budou zobrazeny v hranatých závorkách každého povinného pole. V takovém případě stačí stisknout klávesu "Enter".

Položce "Common name" dejte snadno zapamatovatelný název. V našem příkladu bude použit název "OpenVPN-CA".

Operace generování certifikátu proběhla úspěšně, pokud jsou ve složce "easy-rsa \ keys" vytvořeny dva nové soubory "ca.crt" a "ca.key".

Certificate creation

Nyní vytvořte klíče serveru. Použijte příkaz:

build-key-server server_name

Přiřaďte serveru obecný název na řádku "Common name". Na následujícím obrázku je vidět, že v našem příkladu byl použit název "server".

Keys creation

Na konci procesu budete požádáni, abyste dvakrát potvrdili uložení dat. V obou případech zadejte "y" a stiskněte "Enter".

Jak vygenerovat klíč pro klienta

Vzhledem k tomu, že ve VPN musí být všechna připojená zařízení rozpoznatelná, potřebují klienti pro komunikaci také pár klíčů. Stále uvnitř serveru, z terminálu a ve složce "C: \ Program Files \ OpenVPN \ easy-rsa") zadejte:

build-key client_name

Uveďte obecný název, který se má přiřadit klientovi (na obrázku v tomto případě byl použit název "client-desktop") na řádku "Common name".

Client key creation

Nyní je nutné spustit generování Diffie-Hellman klíče umožňující dvěma účastníkům (server a klient) se dohodnout, který klíč použijí jako ověřovací k vzájemné identifikaci. Zadejte:

build-dh

Tato operace může trvat dlouho, v závislosti na hardwaru, kterým server disponuje. Proces nevyžaduje žádnou interakci uživatele.

Diffie-Hellman encryption

Nakonec vygenerujte klíč "ta.key" pro další zvýšení zabezpečení VPN. Zadejte:

"C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpn.exe" --genkey --secret "C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa\keys\ta.key"

Konfigurační soubor serveru

OpenVPN již poskytuje ukázkové konfigurační soubory, které lze použít ke generování konfigurace potřebné pro správné fungování VPN.

Otevřete Start -> All Programs -> OpenVPN -> OpenVPN Sample Configuration Files a zkopírujte soubor "server.ovpn" do adresáře "C: \ Program Files \ OpenVPN \ easy-rsa \ keys". Po zkopírování jej otevřete v Poznámkovém bloku:

notepad "C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa\keys\server.ovpn"

Vyhledejte položky:

 • approx .crt
 • cert server.crt
 • key server.key
 • dh dh2048.pem

a nahraďte je těmito:

 • ca "C: \\ Program Files \\ OpenVPN \\ config \\ ca.crt"
 • cert "C: \\ Program Files \\ OpenVPN \\ config \\ server.crt"
 • key "C: \\ Program Files \\ OpenVPN \\ config \\ server.key"
 • dh "C: \\ Program Files \\ OpenVPN \\ config \\ dh2048.pem"

Potvrďte změny, uložte a zavřete soubor.

Konfigurační soubor klienta

Změny, které je třeba provést v konfiguračním souboru klienta, jsou velmi podobné změnám provedeným pro server.

Otevřete Start -> All Programs -> OpenVPN -> OpenVPN Sample Configuration Files a zkopírujte soubor "client.ovpn" do adresáře "C: \ Program Files \ OpenVPN \ easy-rsa \ keys". Po zkopírování soubor přejmenujte na stejný "Common Name" použitý ve fázi generování klíče (v našem příkladu se jednalo o "client-desktop") a otevřete jej v Poznámkovém bloku..

notepad "C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa\keys\client-desktop.ovpn"

Vyhledejte položky:

 • approx .crt
 • cert server.crt
 • key server.key

a nahraďte je těmito:

 • ca "C: \\ Program Files \\ OpenVPN \\ config \\ ca.crt"
 • cert "C: \\ Program Files \\ OpenVPN \\ config \\ client-desktop.crt"
 • key "C: \\ Program Files \\ OpenVPN \\ config \\ client-desktop.key"

Vyhledejte také položku my-server-1 1194 a nahraďte "my-server-1" IP adresou vašeho serveru. Potvrďte změny, uložte a zavřete soubor

Nyní zkopírujte následující soubory:

 • ca.crt
 • ta.key
 • dh2048.pem
 • server.crt
 • server.key
 • server.ovpn

Uvnitř adresáře "C: \ Program Files \ OpenVPN \ config", může být operace provedena přímo pomocí nástroje robocopy.

robocopy "C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa\keys\ " "C:\Program Files\OpenVPN\config\ " ca.crt ta.key dh2048.pem server.crt server.key server.ovpn

Zkopírujte následující soubory:

 • ca.crt
 • ta.key
 • client-desktop.crt
 • client-desktop.key
 • client-desktop.ovpn

WV rámci klienta v adresáři "C: \ Program Files \ OpenVPN \ config \".

Nyní přejděte na Start -> All Programs -> OpenVPN -> OpenVPN GUI na straně serveru i klienta.

Grafické rozhraní OpenVPN se otevře v liště vpravo dole. Klikněte pravým tlačítkem na příslušnou ikonu OpenVPN a poté klikněte na "Připojit".

Když ikona zezelená, připojení k virtuální privátní síti bylo správně navázáno a obě zařízení, klient a server, budou komunikovat prostřednictvím nově vytvořené VPN.

Začněte používat FORPSI Cloud

 ZAČÍT HNED POŽÁDAT O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditem v hodnotě 160 Kč pro cloudové služby

TECHNOLOGIČTÍ PARTNEŘI: