Top
Přejít na hlavní obsah
Služby
Návody > Seznam návodů > Jak vytvořit e-shop pomocí Prestashop na Ubuntu 18.04

Jak vytvořit e-shop pomocí Prestashop na Ubuntu 18.04

26 května 2020

CMS E-commerce Ubuntu

Prestashop je CMS (content management systém) sloužící k vytváření e-shopů. Jedná se o open-source řešení založené na PHP a MySQL určené pro vývoj a správu internetových obchodů.

Prestashop nabízí řadu šablon a pluginů (bezplatných i zpoplatněných), které lze využít k vylepšení uživatelského komfortu a rozšíření dostupných funkcí.

Pro instalaci Prestashop je nutné využívat webový server s architekturou LAMP. Pokud takový server nemáte, doporučujeme náš návod Jak na instalaci a konfiguraci LAMP Web Serveru na Ubuntu 18.04.

V první řadě je nutné nainstalovat některé PHP moduly pomocí následujícího příkazu:

 sudo apt install php7.2-common php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-opcache php7.2-gd php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-intl php7.2-xsl php7.2-mbstring php7.2-zip php7.2-bcmath php7.2-soap 

PrestaShop: Stažení a instalace

Začněte vytvořením složky, do které chcete extrahovat obsah archivu.

 sudo mkdir -p /var/www/prestashop 
 cd /var/www/ 

Nejnovější verzi CMS je možné stáhnout z oficiálních stránek PrestaShop. Pro instalaci verze 1.7.5.2, která je použita v tomto návodu, stáhněte archiv zadáním příkazu:

 sudo wget https://download.prestashop.com/download/releases/prestashop_1.7.5.2.zip 
Prestashop downloads

Tím stáhnete archiv prestashop_1.7.5.2.zip.

Poté nainstalujte software "unzip". Tento příkaz bude použit k extrahování obsahu archivu .zip:

 sudo apt install unzip -y 

Nyní extrahujte obsah archivu prestashop_1.7.5.2.zip do složky prestashop:

 sudo unzip prestashop_1.7.5.2.zip -d prestashop 

Přejděte do složky prestashop:

 cd prestashop 

Extrahujte obsah archivu prestashop.zip:

 sudo unzip prestashop.zip 

Nyní povolte webovému serveru plný přístup k souborům:

 sudo chown -R www-data. ./ 
 sudo chmod -R 755 ./ 

Konfigurace Virtual Host

Pomocí příkazu níže vytvořte konfigurační soubor pro Virtual Host, který bude hostit váš obchod:

 sudo nano /etc/apache2/sites-available/presta.conf 

Do otevřeného textového editoru vložte následující kód:

   servername www.yourdomain.com
   documentroot /var/www/prestashop/
 
    allowoverride all
    allow from all

Nezapomeňte změnit "www.vašedoména.com" na adresu své domény.

Nyní je potřeba zajistit, aby byl využíván nově vygenerovaný soubor Virtual Host.

Zakažte výchozí konfigurační soubor:

 sudo a2dissite 000-default.conf 

Povolte novou konfiguraci:

 sudo a2ensite presta.conf 
 sudo a2enmod rewrite 

Vytvoření struktury databáze

Nyní vytvořte databázi určenou pro ukládání všech dat e-shopu a určete uživatele, kteří k ní budou mít přístup. Otevřete MySQL server pomocí příkazu:

 sudo mysql -u root -p 

Zadejte heslo zvolené při instalaci MySQL serveru.

Nyní jste v prostředí MySQL serveru. Zadejte příkaz:

 create database prestashop_db; 
 use prestashop_db; 

Pomocí těchto dvou příkazů jste vytvořili databázi nazvanou "prestashop" a určili, že všechny následující příkazy budou používány právě na tuto databázi.

Příkazem níže vytvořte uživatele, který bude mít k databázi přístup:

 grant all on prestashop_db.* to uzivatel@localhost identified by ‘heslo’; 

Změňte 'uživatel' a 'heslo' na vámi požadované hodnoty.

 flush privileges; 
 exit 

Poté restartujte Apache2.

 sudo systemctl restart apache2 

Otevřete prohlížeč a přejděte na doménu nastavenou ve virtualhostu. Vyberte požadovaný jazyk a klikněte na NEXT.

Prestashop installation

Přijměte „terms and conditions“ a klikněte na NEXT.

Prestashop License Terms

Pokud se zobrazí obrazovka podobná té z níže uvedeného obrázku, bylo vše správně nastaveno. Klikněte na NEXT.

Check Prestashop system

Nyní máte možnost nastavit název obchodu, jeho zaměření a také zemi, do které patří.

Účet vytvořený v tomto kroku je administrátorský účet se všemi oprávněními. Doporučujeme proto zadat silné heslo obsahující velká a malá písmena, číslice a speciální znaky. Poté klikněte na tlačítko NEXT.

Prestashop Shop Information

Zadejte parametry připojení k databázi.

"Database login" a "Database password" jsou hodnoty, které jste nastavili při spuštění dotazu "grant all on ...".

Po zadání hodnot otestujte připojení k databázi. Pokud se zobrazí zelené pole jako na obrázku níže, bylo spojení navázáno a je možné přejít na další krok. Klikněte na NEXT.

Configure the database for Prestashop

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme po ukončení instalace Prestashop odstranit instalační složku z rootu.

Prestashop installation completed

Namísto úplného odstranění složky ji doporučujeme přesunout do jiného nepřístupného adresáře (zde nazván jako "installation_backup_folder"). Díky tomu budete moci soubory použít v případě nové instalace.

 sudo mv install/ your_backup_folder

Aktualizujte stránku ve svém prohlížeči. Váš e-shop je aktivní a připraven k použití.

Prestashop shop view

Začněte používat FORPSI Cloud

 ZAČÍT HNED POŽÁDAT O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditem v hodnotě 160 Kč pro cloudové služby

TECHNOLOGIČTÍ PARTNEŘI: