Top
Přejít na hlavní obsah
Služby
Návody > Seznam návodů > Jak vytvořit e-shop pomocí Magento

Jak vytvořit e-shop pomocí Magento

26 května 2020

CMS E-commerce Magento

Magento je CMS (content management system, tedy systém pro správu obsahu) určený pro tvorbu e-shopů, který má více než 10letou historii. Nabízí správu jednoduchého internetového obchodu, ale také velké sítě e-shopů. Kromě placených služeb je dostupná také oblíbená open-source verze Magento. V tomto návodu vám ukážeme, jak nainstalovat a nakonfigurovat Magento 2 na vašem Apache serveru.

Nejdříve se připojte ke svému serveru pomocí SSH. Pokud ještě nemáte SSH připojení k dispozici, doporučujeme návod na bezpečné připojení pomocí SSH protokolu. Pokud se jedná o lokální server, pokračujte k dalšímu kroku a otevřete terminál serveru.

Instalace a konfigurace Apache / MySQL

Pro instalaci Magento je nutné využívat webový server s architekturou LAMP. Pokud takový server nemáte, doporučujeme náš návod Jak na instalaci a konfiguraci LAMP Web Serveru na Ubuntu 18.04.

Vytvořte databázi a uživatele MySQL, který bude Magento používat:

$ mysql -u root

mysql> CREATE DATABASE magento2;
mysql> CREATE USER 'magento2'@'localhost' IDENTIFIED BY 'HESLO';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON magento2.* TO 'magento2'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> exit
Bye

Provedením výše uvedených příkazů vytvoříte databázi s názvem "magento2" a uživatele s název "magento2", který má oprávnění ke čtení i zápisu. Nezapomeňte změnit výchozí HESLO na silnější. Doporučujeme použít malá a velká písmena, číslice a speciální symboly.

Pokračujte úpravou výchozí konfigurace Virtual host /etc/apache2/sites-available/000-default.conf (nebo jiného Virtual host, kterého používáte pro tuto instalaci Magento) a přidejte direktivu AllowOverride do sekce (pokud tato sekce neexistuje, vytvořte ji ručně):

<Directory /var/www/html>

AllowOverride All

</Directory>

Uložte provedené změny a pokračujte povolením rewrite modulu Apache:

$ sudo a2enmod rewrite

Aplikujte změny restartováním služby Apache:

$ sudo service apache2 restart
 

Instalace Magento

Pro stažení a instalaci nejnovější verze Magento potřebujete účet. Chcete-li si účet vytvořit, použijte následující odkaz: Magento Marketplace. Registrace bude užitečná i v budoucnu například pro stahování aktualizací či nových pluginů.

Po dokončení registrace otevřete ovládací panel přístupových klíčů v sekci "Account".

Configuration of Magento

Vytvořte nový přístupový klíč a v případě potřeby uveďte název:

Configuration of Magento

Nyní máte k dispozici veřejný klíč (Public Key) a soukromý klíč (Private Key). Veřejný klíč bude později použit jako uživatelské jméno, zatímco soukromý klíč jako heslo.

Po získání přístupových klíčů přejděte do kořenové složky vašeho webu:

$ cd /var/www/html/

$ sudo rm ./* -R

Poté zahajte stahování příkazem:

$ sudo composer create-project --repository=https://repo.magento.com/ magento/project-community-edition ./

Před zahájením stahování budete požádáni o přihlašovací údaje. Použijte klíče získané v Magento Marketplace. Stahování může trvat několik minut.

Po dokončení změňte vlastníka nově stažených souborů na Apache. Pro většinu instalací je to uživatel „www-data“. To můžete ověřit příkazem:

$ ps aux | grep apache
root      4431 0.0 0.4  73964 4672 ?     Ss 12:05 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start

www-data  4433 0.0 0.4 826260  4536 ? Sl 12:05   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start

www-data  4434 0.0 0.4 826260  4536 ? Sl 12:05   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start

Jak je vidět v prvním sloupci výstupu, uživatel je „www-data“.

Pokračujte úpravou oprávnění:

$ cd /var/www/html/

$ find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod g+w {} +

$ find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod g+ws {} +

$ sudo chown -R :<web server group> .

$ sudo chmod u+x bin/magento

Po dokončení výše uvedených operací pokračujte v konfiguraci Magento na URL adrese vašeho serveru. Za adresu přidejte /setup, například tedy http://www.MůjMagentoObchod.cz/setup

Pokud vše funguje správně, objeví se průvodce, který vás krok za krokem provede konfigurací Magento. Pokračujte kliknutím na "Agree and Setup Magento".

Configuration of Magento

Configuration of Magento

V první fázi provede průvodce kontroly správné instalace a konfigurace Magento. Klikněte na "Start Readliness Check":

Configuration of Magento

Po dokončení kontrol pokračujte kliknutím na "Next":

Configuration of Magento

Ve druhé fázi zadejte parametry připojení k databázi. Zadejte hodnoty, které byly použité při konfiguraci serveru MySQL. Po zadání všech údajů klikněte na Next.

Configuration of Magento

Pokračujte zadáním URL vašeho obchodu a zvolením adresy označené jako "Magento Admin Address". Jedná se o náhodně vygenerovanou URL, která vám umožní přístup k panelu správy vašeho obchodu. Pokračujte stisknutím tlačítka Next.

Configuration of Magento

Zvolte výchozí měnu, časové pásmo a také jazyk, který bude použitý ve vašem obchodu. Poté klikněte na Next.

Configuration of Magento

Nakonec vytvořte účet správce pro přístup k backendu vašeho obchodu.

Configuration of Magento

Po zadání všech údajů dokončete instalaci kliknutím na tlačítko "Install Now". Po dokončení procesu bude váš obchod dostupný online na zvolené adrese. Pro přístup do konfiguračního panelu použijte dříve vygenerovanou URL, například: http://www.MůjMagentoObchod.cz/admin_1hx9jn

Magento Login

Dashboard Magento

Konfigurace Cron

Pro správnou funkci Magento je nutné provádění různých naplánovaných operací, jako například indexování článků nebo generování dat mezipaměti. Chcete-li aktivovat plánování, připojte se k serveru pomocí SSH a zadejte následující příkazy:

$ cd /var/www/html

$ sudo php bin/magento cron:install
Crontab has been generated and saved

Začněte používat FORPSI Cloud

 ZAČÍT HNED POŽÁDAT O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditem v hodnotě 160 Kč pro cloudové služby

TECHNOLOGIČTÍ PARTNEŘI: