Top
Přejít na hlavní obsah
Služby
Návody > Seznam návodů > Jak nainstalovat NGINX jako reverzní proxy pro Apache na Ubuntu 18.04

Jak nainstalovat NGINX jako reverzní proxy pro Apache na Ubuntu 18.04

27 května 2020

Apache NGINX Ubuntu Webserver

Apache je nejoblíbenější webový server schopný provozu na mnoha operačních systémech včetně UNIX/Linux, Windows a OpenVMS.

NGINX je vysoce výkonný webový server používaný zejména pro statické soubory a také jako reverzní proxy. Díky své univerzálnosti jej však lze využít téměř v jakékoliv situaci.

V tomto návodu vám ukážeme, jak využít silné stránky obou webových serverů tak, aby dokonale spolupracovaly. NGINX bude použit jako frontend, který bude zpracovávat požadavky klientů a posílat je do Apache, což bude náš backend webový server, který bude vracet odpověď. Tento postup poskytuje mnoho výhod, v první řadě bezpečnost a také výkon.

Nejdříve se připojte ke svému serveru pomocí SSH. Pokud ještě nemáte SSH připojení k dispozici, doporučujeme návod na bezpečné připojení pomocí SSH protokolu. Pokud se jedná o lokální server, pokračujte k dalšímu kroku a otevřete terminál serveru.

Instalace a konfigurace Apache

Aktualizujte distribuční úložiště Ubuntu Linux. Tím zajistíte stažení nejnovější verze Apache:

$ sudo apt-get update

Poté zahajte instalaci:

$ sudo apt install apache2

Nyní je instalace Apache dokončena a je možné pokračovat v jeho konfiguraci.

Změňte port používaný ve výchozím nastavení Apache na 8080 otevřením konfiguračního souboru:

$ sudo nano /etc/apache2/ports.conf

Najděte řádek Listen 80 a změňte jej na Listen 8080, poté soubor uložte a zavřete.

Restartujte službu Apache:

$ sudo systemctl restart apache2

Pro kontrolu úspěšné změny portu otevřete v prohlížeči adresu http: // : 8080 /, v případě lokálního severu pak http://localhost: 8080. Pokud byl proces úspěšný, zobrazí se v prohlížeči vaše stránka.

Instalace a konfigurace NGINX

Pokračujte instalací NGINX:

$ sudo apt-get install nginx

Po dokončení instalace otevřete konfigurační soubor NGINX:

$ sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

Poté upravte nebo přidejte blok dle zadání níže. Díky tomu bude NGINX používat Apache jako proxy server.

server {

listen 80;
        root /var/www/html;

index index.php index.html index.htm;

server_name SERVER_IP;
        location / {

proxy_pass http://localhost:8090;

proxy_set_header Host $http_host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

}

}

Uložte a zavřete soubor.

Restartujte službu NGINX:

$ sudo systemctl restart nginx

Konfigurace Firewall

Prvním krokem v nastavení firewallu na vašem systému je povolení provozu HTTP a HTTPS.

Pokud používáte UFW firewall, máte pro NGINX k dispozici předinstalované profily. Pojďme se tedy podívat, jak je povolit.

Pro kontrolu dostupných profilů spusťte tento příkaz:

$ sudo ufw app list

Na obrazovce se objeví seznam podobný tomuto:

Available applications:

  Dovecot IMAP

  Dovecot POP3

  Dovecot Secure IMAP

  Dovecot Secure POP3

  Nginx Full

  Nginx HTTP

  Nginx HTTPS

  OpenSSH

  Postfix

  Postfix SMTPS

  Postfix Submission

Chcete-li povolit provoz HTTP (Port 80) a HTTPS (Port 443), použijte profil "Nginx Full".

Informace o profilu lze získat takto:

$ sudo ufw app info "Nginx Full"

Na obrazovce se objeví informace o profilu:

Profile: Nginx Full

Title: Web Server (Nginx, HTTP + HTTPS)

Description: Small, but very powerful and efficient web server
        Ports:

  80,443/tcp

Po kontrole těchto informací jste připraveni profil povolit:

$ sudo ufw allow in "Nginx Full"

Nyní otestujte oba webové servery. Navštivte v prohlížeči adresu http: // , v případě lokálního serveru pak http: // localhost .

Pokud byl postup proveden správně, zobrazí se váš web s výchozí obrazovkou Apache. To znamená, že reverzní proxy pracuje a server byl správně nakonfigurován.

Apache2 Page

Začněte používat FORPSI Cloud

 ZAČÍT HNED POŽÁDAT O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditem v hodnotě 160 Kč pro cloudové služby

TECHNOLOGIČTÍ PARTNEŘI: