Top
Přejít na hlavní obsah
Služby
Návody > Seznam návodů > Jak vytvořit vlastní cloudové úložiště pomocí Nextcloud na Ubuntu 18.04

Jak vytvořit vlastní cloudové úložiště pomocí Nextcloud na Ubuntu 18.04

27 dubna 2020

Storage Ubuntu

Přístup k souborům kdykoliv a odkudkoliv. V dnešní době je to již samozřejmostí díky mnohým online úložištím nabízejícím možnosti zálohování a sdílení. U podobných služeb je však vždy nutné v první řadě myslet na bezpečnost a ochranu osobních údajů.

Pokud se vám nelíbí představa sdílení dat s třetími stranami v rámci online úložišť, můžete zvážit vytvoření svého soukromého cloudového úložiště. K tomu vám může pomoci některá z otevřených platforem, jako je například Nextcloud.

V tomto návodu vám ukážeme, jak na server založený na Linux Ubuntu 18.04 nainstalovat Nextcloud a nakonfigurovat jej tak, aby sloužil jako úložiště souborů s možností vzdáleného přístupu. Data nahrávaná do Nextcloud mohou být během přenosu šifrována, čímž je zajištěna vysoká úroveň zabezpečení a ochrany soukromí. Data jsou automaticky synchronizována ve všech vašich zařízeních bez ohledu na operační systém.

Nextcloud pro svou činnost vyžaduje server s architekturou LAMP, který je založen na Linux, Apache, MySQL a PHP. Pokud na svém serveru architekturu LAMP nemáte, můžete postupovat dle našeho návodu Jak na instalaci a konfiguraci LAMP Web Serveru na Ubuntu 18.04.

Nejdříve se připojte ke svému serveru pomocí SSH. Pokud ještě nemáte SSH připojení k dispozici, doporučujeme návod na bezpečné připojení pomocí SSH protokolu. Pokud se jedná o lokální server, pokračujte k dalšímu kroku a otevřete terminál serveru.

Instalace Nextcloud

Před instalací Nextcloud musí být nainstalovány další moduly PHP pomocí následující příkazu:

 apt -y update && apt -y upgrade && apt-get install libapache2-mod-php7.2 php7.2 php7.2-common php7.2-gd php7.2-mysql php7.2-imap php7.2-cli php7.2-cgi php7.2-curl php7.2-intl php7.2-pspell php7.2-recode php7.2-sqlite3 php7.2-tidy php7.2-xmlrpc php7.2-xsl php7.2-zip php7.2-mbstring php7.2-soap 

Restartujte webový server:

service apache2 restart

Nyní je server připraven a můžeme přistoupit k instalaci Nextcloud.

Nejprve je nutné stáhnout archiv obsahující software. Stahování spustíte následujícím příkazem:

wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest-18.zip

Pokud nemáte software pro rozbalení archivu, můžete jej nainstalovat zadáním příkazu:

apt -y install unzip 

Nyní archiv extrahujte pomocí příkazu:

unzip latest-18.zip 

Po rozbalení archivu je nutné nově vytvořenou složku přesunout včetně skrytých souborů. Tím bude zpřístupněna webovému serveru:

shopt -s dotglob
mv ./nextcloud/* /var/www/html
 

Poté složce udělte oprávnění pro plný přístup následujícím příkazem:

chown -R www-data:www-data /var/www/html 

Vytvoření databáze pro Nextcloud

K vytvoření databáze pro Nextcloud je nutné použít MySQL. Zadejte příkaz:

mysql -u root -p 

Zadejte heslo, které jste nastavili pro uživatele root při instalaci MySQL – pokud žádné nastaveno není, ponechte pole prázdné. Poté vytvořte databázi s názvem 'nextcloud_db' zadáním:

create database nextcloud_db; 

Nyní je potřeba vytvořit uživatele, který bude mít přístup k databázi, a přidělit mu práva zadáním následujících příkazů:

create user nextcloud_admin identified by ‘password_admin’;
grant all privileges on nextcloud_db.* to @localhost;
flush privileges;
exit

Parametry ‘nextcloud_admin’ a ‘password_admin’ upravte na hodnoty, které chcete používat pro uživatele přistupujícího k databázi. Heslo pro přístup do samotného Nextcloudu bude nakonfigurováno v dalším kroku.

Nextcloud

Konfigurace Nextcloud

Otevřete prohlížeč a do řádku s adresou zadejte IP adresu vašeho serveru. Pokud byla instalace úspěšná, otevře se konfigurační stránka Nextcloud.

Nextcloud

Do zobrazených polí zadejte přihlašovací údaje administrátorského účtu, který si přejete vytvořit. Rozklikněte položku Storage & database a vyberte MySQL/MariaDB a vyplňte údaje databáze, kterou jste vytvořili v předchozím kroku a potvrďte. Po dokončení instalace budete přesměrování na hlavní stránku.

Pro nastavení češtiny klikněte na ikonu ozubeného kola vpravo nahoře a zvolte Settings. Následně můžete upravit hodnoty Language a Locale.

Znepřístupnění složky pro data

Ověřte, zda složka pro data není veřejně přístupná. To lze ověřit v nastavení Nextcloud v sekci Overview (Přehled), kde se zobrazují varování ohledně bezpečnosti.

Pokud je složka veřejně přístupná, otevřete v textovém editoru konfiguraci Apache:

nano /etc/apache2/apache2.conf

Najděte část vztahující se k var/www a povolte .htaccess přepsáním AllowOverride None na AllowOverride All:


<Directory /var/www=/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

Restartujte webový server:

service apache2 restart

Nasměrování domény na NextCloud

Tento krok není nezbytný a k NextCloudu lze přistupovat pomocí IP adresy.

Pokud chcete na NextCloud nasměrovat konkrétní doménu, je nutné přidat ji do důvěryhodných domén v konfiguračním souboru – to provedete úpravou souboru config/config.php a přidáním hodnoty do pole trusted_domains:

nano /var/www/html/config/config.php

Zmíněná část souboru tedy bude vypadat takto:


'trusted_domains' =>
 array (
  0 => '127.0.0.1',
  1 => 'nextcloud.forpsi.com',
 ),

Po nasměrování domény pomocí A záznamu na IP adresu NextCloud serveru je možné vystavit bezplatný certifikát Let‘s Encrypt dle našeho návodu.

Používání Nextcloud

Ve složce "Soubory" vidíte složky a soubory na disku. Demo soubory ve sdílených složkách můžete odstranit a nahradit je vlastními soubory.

Soubory a složky lze jednoduše přidat pomocí tlačítka „+“ v horní části stránky.

Nextcloud

V levém dolním rohu máte možnost přistupovat ke smazaným souborům, k nastavení Nextcloud a také vidíte paměť obsazenou vašimi daty. Na rozdíl od jiných podobných služeb je výhodou Nextcloud to, že na úložiště můžete nahrávat data až do úplného vyčerpání místa na disku.

Tlačítka v horní liště slouží k přístupu k různým nainstalovaným pluginům.

Nextcloud

V záložce "E-mail" máte možnost nastavení e-mailové adresy a synchronizace vaší poštovní schránky na serveru Nextcloud.

Nextcloud

Záložky "Kontakty" a "Kalendář" umožňují podobným způsobem synchronizovat kontakty a kalendář.

Začněte používat FORPSI Cloud

 ZAČÍT HNED POŽÁDAT O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditem v hodnotě 160 Kč pro cloudové služby

TECHNOLOGIČTÍ PARTNEŘI: