Zpět nahoru
Přejít na hlavní obsah
Služby
Czech Superbrands
t

Workshop

FORPSI Cloud podporuje edukaci uživatelů v oblasti cloudových služeb. Pořádáme workshopy, kde jsou předávány výukové dokumenty k navržení a vývoji cloudové infrastruktury.

Zde naleznete seznam dostupných dokumentů společně s krátkým abstraktem. Pokud vás nabízený obsah zaujal, máte možnost si dokument stáhnout po vyplnění formuláře na pravé straně stránky.

 

  • Cloud Computing a virtuální infrastruktura

    V prezentaci je představena podstata a využití cloudu z pohledu správce i zákazníka. Následně jsou představeny druhy cloudů a jejich vlastnosti, hlavní zásady bezpečnosti a důvody, proč do Cloudu migrovat. Dotkneme se i tématu běžných způsobů zálohování a představení infrastruktury FORPSI datancenter. IaaS – Infrastructure as a service, návrh vlastního řešení v jednoduchém rozhraní VisualCloud, potenciál využití a vlastní stavby cloudu a také příklady výsledných modelů. Představeny jsou i další cloudové služby, jako je Cloud Object Storage, Cloud Backup a Cloud Monitoring, opět z pohledu jak správce, tak uživatele.

  • CMS stabilně

    Jak využít cloudové řešení pro CMS, či jakýkoliv jiný web? Na konkrétních příkladech je ukázáno sestavení řešení a následný test funkčnosti. Nastíněny jsou i další možnosti cloudové platformy. Z porovnání se sdíleným hostingem vyplynuly jisté výhody cloudového řešení, např. kratší běh scriptu (pro export do pdf, práci s obrázky apod.), či CLI přístup k CMS. Prezentace v přehledných slajdech představuje celý proces tvorby vlastní infrastruktury s několika webservery. Dále jsou představeny další Cloud služby, jako např. Cloud Object Storage, Cloud Monitoring a Cloud Backup. Nespornou výhodou je možnost využití několika datacenter v různých geolokacích, což ocení hlavně ti, kteří chtějí působit i na zahraničních trzích.

  • Firma v cloudu

    Prezentace na téma "Firma v Cloudu" představuje návrh jednoduchého řešení pro začínající firmu, následné sestavení řešení a test funkčnosti. Vysvětleny jsou i základy hromadné správy serverů. Pro tvorbu a správu vlastní cloudové infrastruktury je využíváno webové rozhraní popsané v první polovině prezentace. Postupně jsou nastíněny další body jako "Příprava komponent", "Hromadná správa", "Testování rozložení zátěže serveru" a další. Prezentace se dotýká i tématu využití dalších Cloud služeb, např. Cloud Monitoring či Cloud Backup. Nespornou výhodou je možnost využití několika datacenter v různých geolokacích.

Vyberte dokument, který si přejete stáhnout: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů: *
Přečetl jsem si a přijímám podmínky obsažené v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů poskytnutý společností INTERNET CZ, a. s., v souladu s § 11 zákona číslo 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v tomto dokumentu. Rovněž tímto prohlašuji, že jsem si vědom toho, že nesposkytnutím souhlasu se zpracováním dat výše uvedeným způsobem mohou být aplikována ustanovení uvedená v tomto dokumentu.
 
 Security code
 
 
 
* Povinné

Začněte používat FORPSI Cloud

 ZAČÍT HNED POŽÁDAT O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditem v hodnotě 50 Kč pro cloudové služby

TECHNOLOGIČTÍ PARTNEŘI: