Zpět nahoru
Přejít na hlavní obsah
Služby
Czech Superbrands
t
Object Storage

Přednosti úložiště Cloud Object Storage

Při vyvíjení této naší služby jsme se soustředili na potřeby našich zákazníků a trhu. Splňuje proto tyto specifické požadavky:

Efektivní využití nákladů

Platba za skutečně využité zdroje
Technologie, kterou používáme, nám dovoluje poskytovat službu za příznivou cenu: jelikož příchozí datové přenosy a požadavky jsou neomezené a zdarma, náklady závisí pouze na využitém místě a odchozích přenosech dat.

Cena služby tedy závisí na využití zdrojů. Dostupné možnosti platby jsou: platba za využití per-pay-use a platební tarifní balíček s pravidelnou měsíční platbou. Prohlédněte si ceník.

Flexibilita

Neomezený prostor pro ukládání dat
Object Storage funguje podle cloudového modelu, to znamená, že velikost prostoru, který dostanete, je prakticky neomezená. Pokud zvolíte model pay-per-use, nemůže nastat problém s docházejícím místem. Pokud si vyberete tarifní balíček (s předdefinovaným limitem prostoru), můžete v závislosti na svých potřebách balíček kdykoliv změnit na řešení s více zdroji, a dokonce i aktivovat automatické navyšování zdrojů při dosažení limitu.

Zlepšení výkonnosti
Technologie, kterou úložiště využívá, umožňuje zvládnout špičky přenosů dat (příchozích i odchozích) a požadavky zcela bezpečně, s jistotou kontinuálního fungování a bez zpomalení nebo zahlcení služby.

Jednotné ovládání Cloud Computingu a Object Storage
Naše platforma je navržena tak, aby bylo možné ukládat data bez omezení objemu nebo typu dat a uspořádat je způsobem, který preferujete. Můžete si vytvořit různé účty Object Storage v rámci svého FORPSI Cloud účtu a oddělit tak různé soubory dat a spravovat je ze stejného control panelu. Cloud Computing a Object Storage využívají stejné rozhraní a provoz těchto služeb je vázán na stav kreditu vašeho FORPSI Cloud účtu.

Kompatibilita s jinými datovými úložišti
Náš systém je kompatibilní s API S3 a proto může být využíván prostřednictvím klientských aplikací, které používají tento protokol, například CloudBerry. Navíc kompatibilita s API S3 znamená, že můžete přejít od jednoho poskytovatele k jinému bez toho, že byste museli měnit nástroje správy vašeho úložiště.

Bezpečnost

Uložení dat zcela bezpečně
Object Storage je založeno na technologii, která poskytuje velkou kapacitu úložiště, jednoduchost ovládání a úplnou kontrolu nad daty. Návrh infrastruktury spočívá v systému distribuce inteligentních prvků, který neobsahuje žádné bezpečností trhliny.

Všechna data jsou replikována na tři různá úložiště a odolnost a self-healing schopnost jsou klíčovými znaky Object Storage. Aktualizace technologie nevyžaduje migraci dat nebo odstávku. Více informací naleznete v sekci Technologie.

Záruka vlastnictví uložených dat
Jakýkoliv druh dat uložený v našem Object Storage je a zůstane ve vašem výlučném vlastnictví. Využívání, přístup, sdílení, úprava nebo přesun dat do jiné geografické oblasti jsou operace, které závisí pouze na vašich potřebách a volbě.

Výběr geografické oblasti pro umístění a uložení dat
Naše mezinárodní síť umožňuje výběr úložiště v různých evropských zemích. Díky tomu můžete poskytovat data svým uživatelům z datacentra ze země podle vlastního výběru, podle potřeb vašeho podnikání. Umístění a ukládání dat je prováděno v souladu s platnými zákony vybrané země. Přesun dat také závisí na vaší volbě: data zůstanou ve vámi preferované zemi, dokud se nerozhodnete je přesunout.

TECHNOLOGIČTÍ PARTNEŘI: